AD SU-MARKETI BAČKA TOPOLA


Sumarketi

AKCIONARSKO DRUŠTVO 

SU-MARKETI  PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO BAČKA TOPOLA

je osnovan 18.06.2004. godine.

Skraćeno poslovno ime: AD SU-MARKETI Bačka Topola

Preduzeće SU-MARKETI je u statusu: aktivno privredno društvo.

Pretežna delatnost je: Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu,

Šifra delatnosti: 4638.

PIB: 100856815

Matični broj: 08236500

Zakonski zastupnik: Ištvan Mendei - generalni direktor

Tekući račun: 165-7184-27

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            DOKUMENTI

Ugovor o organizovanju društva

Statut društva

Poslovnik o radu skupštine

Kodeks korporativnog upravljanja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Zapisnik sa održane redovne skupštine 11.06.2019.

Kategorije


Edvina Zdovca 4, Subotica


E.Zdovca - ulica


E.Zdovca - direkcija


Prodavnica Palić