Info


GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018.

Godišnji finansijski izveštaji za 2018 godinu  

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017.

GFI 2017

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016.

Godišnji finansijski izveštaj za 2016 sa izveštajem revizora

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2015.

Godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014.

Godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.

Godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012.

Godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora

 

 

                                                                                        

Kategorije


Edvina Zdovca 4, Subotica


E.Zdovca - ulica


E.Zdovca - direkcija


Prodavnica Palić